POLYURETAN - TYČE

Průměr 10;12;16;20;25;30;32;35;40;45;50;60;70;75mm
Délka 1m
Jednotka ks

TECHNICKÉ ÚDAJENorma Jednotka 70 80 90
Mechanické vlastnosti tvrdost (+-5°C) DIN 53505 Sh A 70 80 90

pevnost v tahu DIN 53504 N/mm2 25 40 40

tažnost DIN 53504 % 450 500 500

hustota DIN 53479 g/cm3 1,25 1,25 1,25

odrazová pružnost DIN 53512 % 40 45 40

deformace tlakem 20% / 70°C / 24h DIN 53517 % 15 20 25

deformace tlakem 20% / 70°C / 72h DIN 53517 % 10 15 20

odolnost proti oděru DIN 53516 mm3 60 40 35

koeficient tření (proti broušené oceli) - - - 0,3 - 0,4 0,1 - 0,3

CHARAKTERISTIKA:

Polyuretanový elastomer na bázi polyesteralkoholu D44.

VZHLED:

Žlutohnědý materiál (vlivem UV záření mírně tmavne).

POUŽITÍ:

Pro aplikace, kde je vyžadovaná vysoká otěruvzdornost a odolnost proti natrhnutí a vysokým tlakovým zatížením.

SKLADOVÁNÍ:

Podle ČSN 640090.

HOŘLAVOST:

Klasifikační třída SF-2 (při oddálení plamene samozhášecí schopnost).

CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

Polyuretan dobře  odolává  minerálním  olejům, mazacím tukům, naftě  a  ropným produktům, málo odolný je proti benzenu a chlorovaným uhlovodíkům.

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-30°C až +80°C (krátkodobě až do +120°C).

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.