TEFLON (PTFE)

Teflon (PTFE) je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti: vynikající chemická odolnost, výborná odolnost proti vysokým teplotám, výborné dielektrické vlastnosti, odolnost proti stárnutí, nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům, dobré kluzné vlastnosti. Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti: fyziologická nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze, výborné těsnící účinky.