DESKY TEFLON

TEFLON (PTFE) - DESKY

Barva bílá, černá s grafitem (na poptávku)
Síla 2 - 100 mm
Rozměr 300 x 300 mm l 400 x 400 mm l 1200 x 1200 mm
Jednotka ks
Teplota - 170 °C až + 250 °C
Zpracování ANO, možnost přířezu na míru

Použití/vlastnosti:

  • Patří mezi nejméně hořlavé plasty, při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačnou hořet do teploty 575 °C, pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkadných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví
  • Při teplotách nad 350 °C nastává tepelný rozklad, přičemž jeho zplodiny jsou jedovaté, vznik jedovatých zplodin může také nastat při obrábění za nevhodných podmínek
  • Odolávají kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot, nejsou odolné proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů, u plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva
  • Odolávají dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům, jsou fyziologicky nezávadné i při implantaci do živé tkáně a při větší dávce radioaktivního záření degradují
  • Materiál lze dobře opracovávat, frézovat, řezat a vrtat
  • Použití v elektrotechnice jako izolace vodičů a při výrobě transformátorů a jiných elektrotechnických zařízení, jako těsnění při velkých nerovnostech těsnících povrchů, při střídavých teplotách a vysokém tlaku pro příruby, čerpadla, ložiska, ventily, uzávěry, pumpy, kompresory, míchací a jiná zařízení

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.

Akční letáky naleznete zde.