SKLOTEXTIT - DESKY

SKLOTEXTIT ARV - DESKY

Vrstvený materiál ve  tvaru desek, vyrobený  z upravené  skelné  tkaniny jako  výztuže a epoxirezolové živice. Kromě dobrých mechanických  a  elektroizolačních  vlastností  má  i  vysokou  klimatickou  odolnost.  Používá se  na výrobu součástek s dobrými mechanickými a ektrotechnickými   vlastnostmi,  pro  elektrická   zařízení  při  vyšších   teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů.

Síla 0,2-60mmjiné po dohodě s výrobcem
Rozměr 1100x1150mm|1100x1750mm|1100x2100mm|900x1400mm|přířezynamíru
Jednotka kg

Ostatní vlastnosti jsou uvedené v ČSN EN 60893-3-2, EPGC 201.

SKLOTEXTIT SI - DESKY

Vrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený z nealkalické koronizované skelné tkaniny a silikonové živice. Vyznačuje se vysokou teplotní odolností (teplotní třída H) a dobrými dielektrickými vlastnostmi. Barva je voskově bílá až žlutá. Je určený do elektrických zařízení teplotní třídy H a všude tam, kde se požaduje vysoká teplotní odolnost a malý pokles elektrických a mechanických vlastností při pracovních teplotách. Použití ve vysokofrekvenční technice.

Síla 0,3-50mmjiné po dohodě s výrobcem
Rozměr 1100x1150mm|1100x1750mm|1100x2100mm
Jednotka kg

TECHNICKÉ ÚDAJEJednotka Sklotextit ARV Sklotextit FR4 Sklotextit Ell Sklotextit Sl
Mechanické vlastnosti hustota g/cm3 (1,7 - 1,9) (1,7 - 1,9) (1,65 - 1,85) (1,6 - 1,9)

pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrsty, min. MPa 340 340 350 120

pevnost v tlaku kolmo na vrstvy, min. MPa (350) (350) (240) (160)

vrubová houževnatost (Charpyho) rovnoběžně s vrstvami, min. kJ/m2 33 33 - 25

zdánlivý modul pružnosti v ohybu, min. MPa (24000) (24000) (3000) (13000)
Elektrické vlastnosti elektrická pevnost při 90°C v oleji kolmo na vrstvy, pro sílu 3 mm, min. kV 30 30,6 25 15

průrazné napětí při 90°C v oleji ve směru vrstev, min. kV 35 35 40 25

permitivita při 48 Hz až 62 Hz, max. - (5,5) (5,5) (5,0) (6,0)

ztrátový činitel při 48 Hz až 62 Hz, max. - (0,04) (0,04) (0,05) (0,07)

izolační odpor po ponoření do vody, min. 5x10 4 5x10 4 10 8 1x10 3
Termické vlastnosti teplotní odolnost T.I. (155) (155) - (180)
Ostatní vlastnosti nasákavost ve vodě pro 3 mm, max. mg 22 22 - 40

hořlavost kategorie - FVO - FVO

Hodnoty v závorkách jsou typické na všeobecné použití a nepokládají se za požadavky této specifikace. Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v ČSN EN 60893-3-6, SIGC 202.

SKLOTEXTIT FR 4 - DESKY

Vrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený z upravené nealkalické skelné tkaniny jako výztuže a epoxidové živice jako pojiva. Kromě dobrých mechanických a elektroizolačních vlastností jsou desky samozhášivé. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a    elektrotechnickými  vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů.

Síla 0,5-50mmjiné po dohodě s výrobcem
Rozměr 1100x1150mm|1100x1750mm|1100x2100mm
Jednotka kg

Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v ČSN EN 60893-3-2, EPGC 202.

SKLOTEXTIT EII - DESKY

Vrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený z upravené skelné tkaniny a epoxidové živice s přídavkem plniva. Vyznačuje se vynikajícími mechanickými a elektroizolačními vlastnostmi, svoje mechanické vlastnosti si zachovává i při zvýšených teplotách. Dále se  vyznačuje  odolností  proti plazivým proudům. Barva desek je světle žlutá až světle  zelená. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů.

Síla 0,5-30mmjiné po dohodě s výrobcem
Rozměr 1100x1150mm|1100x1750mm|1100x2100mm
Jednotka kg

Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v ČSN EN 60893-3-2, EPGC 203.

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.