PVC TVRDÉ

Polotovary z tvrdého polyvinylchloridu - PVC jsou odolné proti většině anorganických kyselin a louhů, alifatických uhlovodíků, alkoholu  a  vodě.  Bobtnají v  acetonu, neodolávají  aromatickým uhlovodíkům  (bobtnají  nebo  se  rozpouštějí). Desky lze použít v rozmezí teplot +5°C až +40°C, nárazově až +60°C. Tyče lze použít v rozmezí teplot -15°C až +60°C. Desky lze tvarovat mechanicky, přetlakem vzduchu a pod tlakem vzduchu. Teplota tvarování je v rozsahu +120°C až +140°C. Svařování se provádí horkým vzduchem, jako přídavný materiál se používá drát PVC.