POLYETYLEN LDPE - TRUBIČKA

Vnitřníprůměr 4-12mm
Stěna 1;1,5;2mm
Balení hadicesenavíjejídonávinuohmotnosti5-10kg
Jednotka kg
Použití trubičkyjsouurčenykbeztlakovédopravěkapalných,plynnýchasypkýchmediívchemickém a potravinářském průmyslu, dále pro účely laboratorní a v zemědělství

Technické údajeJednotka Hodnoty
Mechanické vlastnosi hustota (informativní hodnota) g/cm-3 0,915-0,930
Termické tepelná odolnost podle Vicata, min. °C 90
vlastnosti teplotní odolnost °C -5 až +40

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM:

Čistý odpad je možno recyklovat, odpad nevhodný k recyklaci skládkovat. Se znečištěným odpadem je třeba nakládat podle druhu znečišťující látky v souladu se zákonem o odpadech.

Trubky z LDPE se vyrábějí z rozvětveného polyetylenu technologií vytlačování.

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.