KARTIT KE - DESKY

Desky  jsou  vyrobené  z celulózového  papíru  jako  výztuže a  fenolformaldehydové  živice  jako pojiva. Používá se při  stavbě transformátorů ve formě izolačních mezistěn, různých konstrukčních prvků, krytů, vložek. Pro vysokou elektrickou a mechanickou pevnost jsou vhodné k výrobě izolačních táhel a dílců elektrických rozvaděčů. Desky se dají opracovat řezáním, soustružením, frézováním a vrtáním.

Síla 0,5-60mmjiné po dohodě s výrobcem
Rozměr základní - 1220 x 2440 mm výrobní - 1100 x 1150 mm | 1100 x 2100 mm | 1100 x 2750 mm | přířezy na míru
Jednotka kg

Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v ČSN EN 60893-3-1, PFCP 201.

TECHNICKÉ ÚDAJEJednotka Kartit
Mechanické vlastnosti pevnost v ohybu kolmo na vrstvy (při 20°C) MPa 135

rázová houževnatost (Charpyho), min. kJ/m2 -

pevnost v tlaku kolmo na vrstvy MPa 300

pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami MPa 10

měrná hmotnost g/cm3 1,4
Elektrické vlastnosti izolační odpor po ponoření do vody -

permitivita při 1 MHz - -

ztrátový činitel tan α při 50 Hz a 1 MHz - -

napětí v oleji při 90°C, min. podle NP 86/E - 04 404 kV 10

elektrická pevnost kolmo na vrstvy (pro sílu 3 mm) kV 10

elektrická pevnost kolmo rovnoběžně s vrstvami kV 10
Termické vlastnosti teplotní odolnost (teplotní index) T.I. 120
Ostatní vlastnosti nasákavost (pro sílu 3 mm) mg 550

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.