HOUŽEVNATÝ POLYSTYREN (PSH) - DESKY

Desky PSH jsou vyrobeny z materiálu KRASTEN.

Barva bílá,na zakázku-žlutá,šedá,černá,slonová kost,červená,zelená,modrá
Síla 0,3-5mm
Rozměr 1000x1500mm|na zakázku lze jinou délku
Jednotka kg

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARSTEN 562 EZkušební podmínky Jednotka
Mechanické vlastnosti specifická  hmotnost 23°C 1,04 g/cm3

nasákavost vody - <0,1%

vrubová houževnatost IZOD 23°C 90 J/m

rázová houževnatost IZOD - 920 J/m

rázová houževnatost CHARPY 23°C 100 kJ/m2

vrubová houževnatost CHARPY 23°C 10 kJ/m2

pevnostní charakteristiky: - pevnost při přetržení 23°C 25 N/mm2

   - tažnost při přetržení
40%

   - modul elasticity
2070 N/mm2

pružnostní charakteristiky: - max. napětí 23°C 40 N/mm2

   - modul elsticity
2050 N/mm2
Termické vlastnosti součinitel lineární tepelné rotzažnost - 80 . 10 -6/°C

tepelná odolnost podle Vicata (ČSN 64 0521) - 98°C
Ostatní vlastnosti index toku taveniny G (200°C - 5 kg) 3,3 g/10 min

CHEMICKÁ ODOLNOST:

Nepolární charakter styrénových   polymerů  (KRASTEN 562E)  je příčinou rozpouštění těchto materiálů v organických rozpouštědlech jako jsou toluen, benzen, heptan, petrolej, terpentýn, aceton. Na druhé straně nepolární charakter KRASTENU značně zvyšuje chemickou odolnost k polárním látkám jako jsou zásady, kyseliny, alkoholy, apod.

POKYNY PRO PRÁCI:

Nástroje musejí být ostré. Obecně se pracuje vysokou řeznou rychlostí a pomalým dopředným posuvem. K lepení desek k sobě navzájem jsou vhodná lepidla obsahující rozpouštědla.

PŘEDNOSTI DESEK:

S tabulemi PSH je možno snadno a rychle pracovat s pomocí běžných nástrojů a strojů. Je možné je stříhat, řezat, soustružit, pilovat, vrtat, frézovat, hoblovat, šroubovat, lepit, barvit, apod.

OBLAST POUŽITÍ:

Vakuovétvarování: obaly,kelímky,nádoby,hračky,technické dílce,autodoplňky,apod.
Reklamy: reklamní tabule,poutače,panely,světelné reklamy,reklamní předměty,výzdoba výkladních skříní, obchodů a výstavních hal
Stavebnictví: výroba bytových doplňků,oblasti vysokou vlhkostí vzduchu(koupelny,WC,kuchyně,sprchové kouty), klimatizační a ventilační zařízení
Elektrotechnika:  skříně ovládacích zařízení,ovládací panely,profily pro ukládání kabelů
Sítotisk: výstražné,informační reklamní tabulky,dopravní značení
Ostatní: modely,zahradnické chovatelské potřeby,výbava dílen,apod. vybrané aplikace v automobilovém průmyslu

Vzhledem ke stárnutí, které je způsobeno atmosférickými vlivy a nízké světelné stálosti, nejsou vhodné pro venkovní použití.

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.

Akční letáky naleznete zde.