POLYPROPYLEN (PP) – DESKY

Barva přírodní mléčná, šedá, modrá
Síla 2;3;4;5;6;8;10;15;20;25;30;35;40mm
Rozměr  1000x2000mm|1500x3000mm|1500x4000mm
Jednotka  ks
Použití výroba nádrží, van, armatur bazénů,pro potravinářské účely se používají desky potravinářským atestem pro nezávadnost při styku s potravinami
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA LZE DODAT DESKY S UV STABILIZACÍ

TECHNICKÉ ÚDAJEKontrolní metoda Parametr Jednotka PP-H PPs PP/C PP lisovaná
Mechanické vlastnosti hustota ISO 1183 - g/cm3 0,92 0,92 0,92 0,92

index tavení MFR ISO 1183 230°C/5kg g/10 min. 1,3 2 1,3 -

pevnost v tahu DIN EN ISO 527 50 mm/min. MPa 30 30 22 33

protažení při tahovém napětí DIN EN ISO 527 50 mm/min. % 8 9 8 8

e-modul z tahové zkoušky DIN EN ISO 527 1 mm/min. MPa 1200 1200 1000 1700

vrubová houževnatost ISO 179 +23°C, 0°C, -23°C kJ/m2 9; 2,8; 2,2 10; 2,7; 2,4 40; 8; 3,2 9; -; -

tvrdost ISO 868 - Sh D 70 - 67 72

tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 - MPa 67 62 54 70
Elektrické vlastnosti spec. vnitřní izolační odpor IEC 60093 1 min., 1 000 V Ω cm >10 15 >10 15 >10 15 -

povrchový odpor IEC 60093 - Ω >10 15 >10 15 >10 15 >10 14

průrazná pevnost IEC 60243-1 - kV/mm 30-40 30-40 30-40 52

permitivita IEC 60250 50 kHz, 1 kHz - 2,3 2,3 2,3 -

dielektrický ztrátový činitel IEC 60250 10 kHz tan 3x10 -4 12x10 -4 3,5x10 -4 -
Termické vlastnosti Vicat teplota měknutí ISO 306 A/10N 50 K/h °C 90 85 72 -

průměrný lineární součinitel roztažnosti DIN 53752 - K -1 1-2x10 -4 1-2x10 -4 1-2x10 -4 1,6x10 -4
Ostatní vlastnosti chování při hoření DIN 4102 - - B2 B2 B2 B2

použitelné v teplotním rozsahu - - °C do 100 do 100 do 100 do 100

Uvedená data jsou pouze informativní a mohou být variabilní v závislosti na postupu zpracování. Jedná se pouze o průměrné hodnoty. Uvedené hodnoty se mohou měnit také technickými změnami ve výrobě a použitými surovinami či přísadami. Vhodnost našich materiálů musí být navržena pro konkrétní účel použití. Pouze za těchto podmínek mohou být deklarované údaje zaručeny. Pro výrobu plastových desek jsou použity prvotřídní materiály, které odpovídají normám EU.

MANIPULAČNÍ A ZPRACOVATELSKÉ POKYNY PRO PP:

PP materály lze ve srovnání s kovy snáze (a s vynaložením menšího množství energie) třískově obrábět, svařovat a tvářet.

SKLADOVÁNÍ:

Doporučuje se skladovat plastové polotovary při obráběcí teplotě, jelikož působením tepla a navlháni vzniká teplotní rozpínavost, která má za následek změnu formátů.

TEMPEROVÁNÍ:

Použitím klimatizovaného a temperovaného polotovaru lze zabránit problému s ohledem na rovinnost tabulí, která může nastat následkem uvolňujícího se vnitřního napětí. Lisované tabule mají toto napětí menší než extrudované. Také temperování v průběhu procesu zpracování může ve strojírenství napomoci dodržení tolerancí.

BEZTŘÍSKOVÉ FORMOVÁNÍ:

Pro materiály PP je třeba použít zvláštních strojů (vakuové tvarování), jelikož se při tvarování zpravidla překročí bod tání krystalů.

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ:

Rozhodující je zde volba správných nástrojů a správných řezných podmínek. Při třískovém obrábění je třeba dbát na rychlost řezu, ostrost řezných hran, nepatrný posuv a dobrý odvod třísek. Nejlepší chlazení je zde odvod tepla třískami (na rozdíl od obrábění kovu by zde měla zůstat tříska pokud možno co nejdelší), neboť termoplasty jsou špatnými vodiči tepla. Při chlazení kapalinami musí být použita pouze čistá voda (jinak může dojít k trhlinám, způsobeným pnutím).

SVAŘOVÁNÍ:

PP jsou svařovatelné dle postupů uvedených v DIN 1910, díl 3. Toto jsou především horkovzdušné svařování, horkovzdušné extrusní svařování a svařování topným článkem. Aby bylo dosaženo bezpečného a trvalého sváru, je třeba dbát na to, aby polotovar a svařovací přísada měly, stejnou tavící viskozitu a aby byly dodrženy směrnice DVS 2207. Termoplasty jsou choulostivé na vruby. Svárové spoje by měly být provedeny tak, aby byly vystaveny jen nepatrnému ohybovému namáhání a aby měly jen nepatrné vlastní vruby.

BEZPEČNOSTNÍ VÝROBA A VÝROBA PŘÍSTROJŮ:

Je třeba klást důraz na přesné termické procesy zpracování, aby bylo sníženo nebezpečí tvorby trhlin způsobených pnutím, následkem působení chemikálií. Vnitřní napětí jinak může v kombinaci se smáčejícími a zároveň bobtnajícími médii vyvolat tvorbu napěťových trhlin.

BEZPEČNOST VE STROJÍRENSTVÍ:

Aby byla zaručena vysoká bezpečnost a trvanlivost konstrukčních dílů, je třeba, pokud možno, upustit od ostrých kontur.

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.

Akční letáky naleznete zde.