POLYETYLEN (PE) - DESKY

POLYETYLEN (PE) – DESKY VYSOKOMOLEKULÁRNÍ, VYSOKOHUSTOTNÍ

Desky  mají  velmi  dobré  mechanické  vlastnosti: vrubová  houževnatost, odolnost  proti  otěru  a  opotřebení, elektroizolační vlastnosti, tuhost a odolnost za velmi nízkých teplot pod bodem mrazu, chemická odolnost. Tyče PE-HD lze použít v rozmezí teplot od -50°C do + 90°C, PE 1000 (PE-UHMW) v rozmezí teplot od -150°C do +90°C.

POLYETYLEN (PE) - DESKY VYSOKOMOLEKULÁRNÍ - PE 500 (PE-HMW) - DESKY ULTRAVYSOKOMOLEKULÁRNÍ - PE 1000 (PE-UHMW)

Barva bílá,nazakázku-zelená,modrá,červená,žlutá,černá,šedá,mramor
Síla 3;6;8;10;12;15;20;25;30;40;50;60;70;80;90;100;110;120;150;200mm
Rozměr 2050 x 1020 mm | 2550 x 1020 mm | 3050 x 1020 mm | 4050 x 1020 mm | 5050 x 1020 mm | 6050 x 1020 mm| 2050 x 1250 mm|  3050 x 1250 mm
Jednotka ks
Použití strojírenství(součástky,profily,pouzdra),potravinářský průmysl (manipulační a bourací stoly),těžební průmysl (vyložení zásobníků), stavebnictví (podložky, hokejové mantinely)

POLYETYLEN (PE) – DESKY VYSOKOHUSTOTNÍ - PE 300 (PE-HD)

Barva natural,černá
Síla 2;3;4;5;6;8;10;12;15;20;25;30;35;40mm
Rozměr 1000x2000mm |1500x3000mm
Jednotka ks
Použití automobilový průmysl,zdravotnictví,obalové systémy a technika,stavebnictví

TECHNICKÉ ÚDAJE

  Parametr Jednotka PE-HD PE 500 PE 1000
Mechanické vlastnosti hustota - g/cm3 0,95 0,95 0,95
  index tavení MFR 190°C/21,6kg g/10 min. 10 - -
  pevnost v tahu 50 mm/min. MPa 23 >20 >17
  prodloužení při tahovém napětí 50 mm/min. % 9 >8 20
  e-modul z tahové zkoušky 1 mm/min. MPa 800 >1100 >600-800
  vrubová houževnatost +23°C, 0°C, -23°C kJ/m2 33 - -
  tvrdost - Sh D - 63-65 63
  tvrdost podle Brinella - MPa 41 50 35-40
Elektrické vlastnosti spec. vnitřní izolační odpor 1 min., 1 000 V Ω cm >10 15 >10 14 10 12
  povrchový odpor - Ω >10 15 >10 14 10 12
  průrazná pevnost - kV/mm >53 40 40
  permitivita 50 kHz, 1 kHz - 2,35 - -
  dielektrický ztrátový činitel 10 kHz tan 3x10 -4 - -
Termické vlastnosti Vicat teplota měknutí 50 K/h °C 74 80 80
  průměrný lineární součinitel roztažnosti - K -1 1,5x10 -4 1,5x10 -4 2x10 -4
Ostatní vlastnosti chování při hoření - - B2 - -
  použitelné v teplotním rozsahu - °C do 80 -80 až +80 krátce +120 -200 až +80 krátce +120

Uvedená data jsou pouze informativní a mohou být variabilní v závislosti na postupu zpracování. Jedná se pouze o průměrné hodnoty. Uvedené hodnoty se mohou měnit také technickými změnami ve výrobě a použitými surovinami či přísadami. Vhodnost materiálů musí být navržena pro konkrétní účel použití. Pouze za těchto podmínek mohou být deklarované údaje zaručeny. Pro výrobu plastových desek jsou použity prvotřídní materiály, které odpovídají požadovaným normám EU.

MANIPULAČNÍ A ZPRACOVATELSKÉ POKYNY PRO PE:

PE-HD materiály lze ve srovnání s kovy snáze (a s vynaložením menšího množství energie) třískově obrábět, svařovat a tvářet.

SKLADOVÁNÍ:

Doporučuje se skladovat plastové polotovary při obráběcí teplotě, jelikož působením tepla a navlhání vzniká teplotní rozpínavost, která má za následek změnu formátů.

TEMPEROVÁNÍ:

Použitím klimatizovaného a temperovaného polotovaru lze zabránit problému s ohledem na rovinnost tabulí, která může nastat následkem uvolňujícího se vnitřního napětí. Lisované tabule mají toto napětí menší než extrudované. Také temperování v průběhu procesu zpracování může ve strojírenství napomoci dodržení tolerancí.

BEZTŘÍSKOVÉ FORMOVÁNÍ:

Pro materiály PE-HD je třeba použít zvláštních strojů (vakuové tvarování), jelikož se při tvarování zpravidla překročí bod tání krystalů.

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ:

Rozhodující je zde volba správných nástrojů a správných řezných podmínek. Při třískovém obrábění je třeba dbát na rychlost řezu, ostrost řezných hran, nepatrný posuv a dobrý odvod třísek. Nejlepší chlazení je zde odvod tepla třískami (na rozdíl od obrábění kovu by zde měla zůstat tříska pokud možno co nejdelší), neboť termoplasty jsou špatnými vodiči tepla. Při chlazení kapalinami musí být použita pouze čistá voda (jinak může dojít k trhlinám, způsobeným pnutím).

SVAŘOVÁNÍ:

PE jsou  svařovatelné dle  postupů  uvedených  v DIN 1910, díl 3. Toto jsou především  horkovzdušné svařování, horkovzdušné extrusní svařování a svařování topným článkem. Aby bylo dosaženo bezpečného a trvalého sváru, je třeba dbát na to, aby polotovar a svařovací přísada měly stejnou tavící viskozitu a aby byly dodrženy směrnice DVS 2207. Termoplasty jsou choulostivé na vruby. Svarové spoje by měly být provedeny tak, aby byly vystaveny jen nepatrnému ohybovému namáhání a aby měly jen nepatrné vlastní vruby.

BEZPEČNOSTNÍVÝROBA AVÝROBA PŘÍSTROJŮ:

Je  třeba  klást důraz na  přesné termické  procesy zpracování, aby bylo sníženo nebezpečí  tvorby trhlin způsobených   pnutím, následkem působení chemikálií. Vnitřní napětí jinak může v kombinaci se smáčejícími a zároveň bobtnajícími médii vyvolat tvorbu napěťových trhlin.

BEZPEČNOST VE STROJÍRENSTVÍ:

Aby byla zaručena vysoká bezpečnost a trvanlivost konstrukčních dílů, je třeba, pokud možno, upustit od ostrých kontur.

Polyetylen je termoplastická hmota voskovitého charakteru, molekulární strukturou podobná parafínu. Folie jsou průhledné, se stoupající tloušťkou dostává materiál mléčné zbarvení. Desky  z  polyetylenu  při  běžné  teplotě  i  při velmi nízkých  teplotách vykazují dobré            vlastnosti, zejména vysokou rázovou houževnatost. Odolávají vodě, vodným i koncentrovaným roztokům neoxidujících kyselin, louhů a solí. Při běžné teplotě je polyetylen ve všech obvyklých rozpouštědlech nerozpustný. Polyetylenové desky vystavené povětrnostním vlivům poměrně rychle křehnou, tvrdnou a zhoršují se tím jejich mechanické a elektrické vlastnosti. Polyetylen rovněž stárne působením světla. Je stálý v rozmezí teplot  -50°C až  +85°C. Velmi  dobře  se  obrábí  ostrými nástroji. Je  však  nutné  vyvarovat se místního přehřátí hmoty. Spojuje se svařováním, a to buď sálavým teplem, elektrickým impulsem nebo pomocí vyhřívacích čelistí. Tento způsob je běžný při výrobě obalových sáčků. Desky z nízkotlakého polyetylenu se svařují pomocí svařovacího drátu a svářecí pistole.

POLYETYLEN (PE) - DESKY VYSOKOTLAKÉ DR. 1116

Barva přírodní-mléčná,černá
Síla 1;1,5;2mm
Šířka 1000mm
Síla 3mm
Rozměr 1000x1500mm
Jednotka kg
Použití izolace proti vodě,vyztužování předmětů, obklady v agresivním prostředí,výroba těsnění

POLYETYLEN (PE) - DESKY NÍZKOTLAKÉ

Barva přírodní-bílá
Síla 2;3;4mm
Rozměr 800x2000mm
Jednotka kg
Použití zdravotnictví(ortézy,korzety),chemickýprůmysl(vykládánínádrží,izolačnívložky),elektrotechnika(izolační desky), stavebnictví, potravinářský průmysl a spotřební průmysl

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.

Akční letáky naleznete zde.