PVC TVRDÉ - DESKY (MEDUR)

Barva středně šedá, světle šedá,bílá,černá,slonovákost,žlutá,červená,zelená,modrá,čirá(barvené na objednávku)
Síla 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40mm
Rozměr 2000x1000mm
Síla 2;3;4;5;6;8;10;12;mm  
Rozměr 3000x1500mm
Jednotka kg
Použití reklamní účely(panely,billboardy,ukazatele,stánky),stavebnictví(obklady,dekorace,zvuková a tepelná izolace), 
elektroprůmysl (přepravní obalová technika)

TECHNICKÉ ÚDAJE

    Kontrolní metoda Parametr Jednotka Medur 2000
Mechanické vlastnosti hustota* ISO 1183 - g/cm3 1,42
  pevnost v tahu DIN EN ISO 527 50 mm/min. Mpa 50
  protažení při tahovém napětí DIN EN ISO 527 50 mm/min. % 3
  e-modul z tahové zkoušky DIN EN ISO 527 1 mm/min. MPa 3000
  vrubová houževnatost ISO 179 +23°C, 0°C, -23°C kJ/m2 11,6,4
  tvrdost DIN 53505 - Sh D 74
Elektrické vlastnosti spec. vnitřní izolační odpor IEC  60093 1 min., 1 000 V Ω cm >1015
  povrchový odpor IEC  60093 - Ω  
  průrazná pevnost IEC  60243-1 - kV/mm 27
  permitivita IEC 60250 10 kHz - 3,2
  dielektrický ztrátový činitel IEC 60250 10 kHz tan 0,064
Termické vlastnosti Vicat teplota měknutí ISO 306 A/10N 50 K/h °C 72
Ostatní vlastnosti nasákavost ISO 62, 24 h 23°C % 0,18
  pohlcování vhlkosti DIN 53495, 24 h 23°C % 0,05
  chování při hoření** DIN 4102 - - B1/B2
  chování při hoření ČSN 730862 - - B
  teplota trvalého použití - - °C do +60
  tloušťka t/mezní rozměry DIN 18927 - mm +-(0,08 + 0,03t)
  délka/šířka DIN 18927 - mm +-0,0 až 4,0
*Informativní hodnoty pro střední hustotu,mohou se vyskytnout nepatrné odchylky v závislosti na barvě.
**Závislé na síle materiálu, odzkoušené tloušťky, popř. na dotaz.    

Požární atest B1, M1 a UL 94 na vyžádání.

  • Třída stavebního materiálu B, hořlavé stavební materiály dle DIN 4102
  • B1 – těžko zápalné stavební látky
  • B2 – normálně zápalné stavební látky
  • B3 – snadno zápalné stavební látky

Uvedená data jsou pouze informativní a mohou být variabilní v závislosti na postupu zpracování. Jedná se pouze o průměrné hodnoty. Uvedené hodnoty se mohou měnit také technickými změnami ve výrobě a použitými surovinami či přísadami. Vhodnost našich materiálů musí být navržena pro konkrétní účel použití. Pouze za těchto podmínek mohou být deklarované údaje zaručeny. Pro výrobu plastových desek jsou použity prvotřídní materiály, které odpovídají požadovaným normám EU.

MANIPULAČNÍ A ZPRACOVATELSKÉ POKYNY PRO PVC:

PVC náleží jako PP a PE k termoplastickým hmotám. Termoplasty jsou – v závislosti na teplotě – houževnatě pružné, až křehké. Ve srovnání s kovy lze termoplasty snáze a s vynaložením menšího množství energie třískově obrábět, lepit, svařovat a tvářet. PVC nabízí široké pole možností použití na základě jeho mnohostranných možností zpracování a opracování.

SKLADOVÁNÍ:

Je třeba dbát na to, že v závislosti na teplotě a působení vlhkosti nastanou rozměrové změny. skladnění  polotovarů v teplotě blížící se teplotě zpracování může minimalizovat problémy se změnami tvarů, ovlivněnými teplotou a teplotní roztažnost je tak možno udržet nepatrnou. Materiál by měl být uložen při teplotě min. +10°C, v suchém prostředí. Zabalený materiál by neměl být vystaven působení slunečních paprsků a povětrnostním vlivům.

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ:

Při třískovém obrábění je třeba dbát na rychlost řezu, ostrost řezných hran, nepatrný posuv a dobrý odvod třísek. Tak nejlépe zabráníme vytrhávání a tříštění materiálu. Rozhodující je zde volba správných nástrojů a správných řezných podmínek. Nejlepší chlazení  je  zde  odvod  tepla  třískami (na  rozdíl od  obrábění  kovu  by  zde  měla  zůstat tříska pokud možno co nejdelší), neboť termoplasty jsou špatnými vodiči tepla. Stroje a nástroje k obrábění PVC naleznou svoje uplatnění také v průmyslovém obrábění kovů a dřeva. Informace k tomu naleznete také ve směrnicích VCI: „Třískové obrábění plastických hmot“.

BEZTŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ:

Desky PVC do tloušťky 2 mm lze bez problémů také děrovat nebo stříhat na tabulových nůžkách. Při chladném počasí je třeba zajistit, aby materiál byl dostatečně dlouho uskladněn při pokojové teplotě.

TVÁŘENÍ:

Desky PVC lze snadno tepelně tvarovat. Slabé PVC desky mohou být plasticky a termoelasticky formovány. Silné PVC desky mohou být pouze termoelasticky formovány. Informace k tomu naleznete také ve směrnicích VDI 2008:„Tváření polotovarů z tvrdého PVC (tvrzený polyvinylchlorid)“.

SVAŘOVÁNÍ:

Podobně jako u jiných termoplastů je PVC, podle postupů uvedených v DIN 16960, možno svařovat. Polotovar PVC lze svařovat pomocí  tepla, tlaku a  použití odpovídajících  přídavných  látek. Toto se  provádí především svařováním horkým vzduchem nebo pomocí topného článku. Svárové spoje by měly být provedeny tak, aby byly vystaveny jen nepatrnému namáhání v ohybu a aby měly jen nepatrné vlastní vruby.

LEPENÍ:

PVC polotovary je možné s vysokou pevností jednoduše lepit pomocí  vhodných lepidel. Mají-li být spolu lepeny materiály z PVC, musí být použity lepidla výhradně bez obsahu rozpouštědel. Má-li však být PVC materiál lepen s jiným materiálem, pak je třeba použít adhezní lepící pásku.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Před tiskem nebo sítotiskovým lakováním musí být desky řádně očištěny a odmaštěny, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost barvy.

.ZPRACOVÁNÍ:

Provádí se soustružením, frézováním, vrtáním, broušením, řezáním, stříháním a sekáním.

PŘEDNOSTI:

Mechanická   pevnost,  dobrý  izolant,  vysoká  chemická   odolnost,  samozhášivost, nepatrná nasákavost, dobrá lepitelnost a lakovatelnost.

NEVÝHODY:

Malá houževnatost, podmíněná odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

PVC LEHČENÉ - DESKY (METEX)

Barva bílá
Síla 2;3;4;5;6;8;10mm
Rozměr 3050x1560mm
Jednotka kg
Použití reklamní využití,štítky,popisové tabule, dekorace výkladních skříní,kreativní oblast,fotokašírování,stavba modelů

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

Jednobuněčná struktura pěny, uzavřený povrch, malá hmotnost, (cca. 0,6 g/m ), lze dobře potisknout, lakovat, foliovat, lze dobře lepit, nehnije, nepatrná nasákavost, odolná proti chemickým vlivům, odolná proti korozi, odolná proti povětrnostním vlivům, odolná vůči UV, snadno opracovatelná pomocí strojů a nástrojů na obrábění dřeva a kovu.

Pro nákup prosím přejděte na e-shop nebo volejte rychlý kontakt.

Akční letáky naleznete zde.